Teoreettisen fysiikan osaston palvelin
Division of Theoretical Physics server

Ohjeita ATK-järjestelmien käyttöön

Kurssikotisivuja tällä palvelimella:
Course homepages on this server:

Advanced Space Physics
Applied Field Theory
CMB Physics
Cosmology
Elektrodynamiikka / Electrodynamics
Fysiikan matemaattiset menetelmät I
Fysiikan matemaattiset menetelmät II / Mathematical Methods for Physicists II
Fysiikan matemaattiset menetelmät III / Mathematical Methods for Physicists III
General Relativity
Hydrodynamics
Klassinen mekaniikka
Laudatur seminar
Many Body Physics
Matemaattiset apuneuvot
Moderni fysiikka
Inflationary Perturbations
Introduction to Plasma Physics
Introduction to Supersymmetry
Quantum computing
Quantum Mechanics I
Quantum Mechanics II
Degenerate Quantum Gases
Simulation Methods in Physics
Solar Physics
Statistical Physics I
Statistical Physics II
Quantum Statistics


Vanhojen kurssien kotisivuja sisältöineen löytää osoitteesta:
You can find old course homepages at the following address:
http://theory.physics.helsinki.fi/~xfiles/

Last updated 13.9.2005 JL
Last updated 18.1.2008 PM

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!